บันทึก , เผยแพร่ , ดู , ดูตัวอย่าง

Visual Composer ตัวสร้างเว็บไซต์เสนอตัวเลือก WordPress เริ่มต้นทั้งหมดสำหรับการเผยแพร่และดูเนื้อหา :

  • บันทึก/เผยแพร่/อัปเดต
  • ดูเพจ
  • ดูตัวอย่าง
  • บันทึกเป็นฉบับร่าง (สำหรับเนื้อหาที่ไม่ได้เผยแพร่)

หมายเหตุ : ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าได้เผยแพร่ (บันทึก) เนื้อหาของคุณก่อนที่จะออกจาก Visual Composer Website Builder