HTML และ Javascript ที่กำหนดเอง

หากคุณต้องการแทรกโค้ด HTML หรือ Javascript ที่กำหนดเองลงในเค้าโครงเว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถใช้ Element Raw HTML หรือ Raw JS ที่มีอยู่ใน Visual Composer Website Builder

เมื่อคุณเพิ่ม Element ใด Element หนึ่งแล้ว คุณจะเห็นหน้าต่างแก้ไขพร้อมตัวเลือกให้แทรกโค้ดของคุณลงในพื้นที่ข้อความที่รองรับมาร์กอัป รหัสจะแสดงผลทันทีบนตัวแก้ไขส่วนหน้าของ Visual Composer

หมายเหตุ : ห้ามเพิ่มโค้ด PHP ผ่าน Visual Composer เนื่องจากคำแนะนำด้านความปลอดภัย – ต้องเพิ่มโค้ด PHP ใดๆ ลงในไฟล์ *.php บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยตรง