ตัวแก้ไขอินไลน์

ตัวแก้ไขแบบอินไลน์ทำให้คุณสามารถแก้ไขย่อหน้าและชื่อ เนื้อหา element ได้ทันทีเพียงแค่ดับเบิลคลิกที่ element เหล่านั้น

ในการเข้าถึงตัวแก้ไขแบบอินไลน์ ให้ดับเบิลคลิกที่ย่อหน้าในขณะที่อยู่ในตัวแก้ไขส่วนหน้าเพื่อเริ่มแก้ไข สำหรับย่อหน้าที่เพิ่มด้วย TinyMCE คุณสามารถเข้าถึงการควบคุมเพิ่มเติมได้:

-ลักษณะแบบอักษร (หัวเรื่อง ย่อหน้า)
-Font family (รวมถึง Google Fonts)
-น้ำหนักตัวอักษร
-ตัวหนา
-ตัวเอียง
-สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย
-ตัวเลข
-การจัดตำแหน่ง;
และเปิดหน้าต่างแก้ไขelement
หากต้องการออกจากตัวแก้ไขแบบอินไลน์ ให้คลิกพื้นที่ภายนอกตัวแก้ไขที่มีเครื่องหมายโอเวอร์เลย์สีเทา