แก้ไขหน้า Element

Visual Composer Website Builder ให้คุณแก้ไข element ผ่านหน้าต่างแก้ไข element หากต้องการเปิดหน้าต่างแก้ไข elementให้วางเมาส์เหนือส่วนควบคุมelementแล้วเลือกแก้ไขจากเมนูแบบเลื่อนลง

หมายเหตุ: คุณยังสามารถดับเบิลคลิกที่ element (ยกเว้นคอนเทนเนอร์ เช่น แถว) เพื่อเปิดหน้าต่างแก้ไข

หน้าต่างแก้ไขของ element ที่ประกอบด้วยหลายส่วนเพื่อความสะดวกในโครงสร้างของ element ที่ซับซ้อน (ขึ้นอยู่กับประเภท คุณลักษณะ)

ในการแก้ไข Element parameters เพียงเปิดหน้าต่างแก้ไข Element และเปลี่ยน parameters ที่คุณเลือก การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลทันทีในตัวแก้ไข Visual Composer Website Builder

Element ที่แตกต่างกันจะมี parameters ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม Element ทั้งหมดของ Visual Composer มีตัวเลือกการออกแบบที่ช่วยในการปรับ คุณลักษณะ HTML/CSS พื้นฐาน ตัวเลือกการออกแบบสำหรับแถวและคอลัมน์ที่มีสูงกว่าปกติ Elemen (EX. แถวและคอลัมน์มีการควบคุม Parallax และรูปทรงเพิ่มให้กับตัวเลือกการออกแบบ)

ชื่อ Element ที่กำหนดเอง

Visual Composer ตัวสร้างเว็บไซต์ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ Element - แทนที่ชื่อเริ่มต้นด้วยชื่อที่สื่อความหมายที่คุณเลือก ตัวเลือกนี้มีประโยชน์มาก หากคุณกำลังทำงานกับเนื้อหาจำนวนมากใน มุมมองแบบ Tree View และต้องการไปยังส่วนต่างๆ ของเค้าโครงของคุณอย่างรวดเร็ว.

วิธีเปลี่ยนชื่อ Element ในหน้าต่างแก้ไข Element :

-เปิดหน้าต่างแก้ไข Element
-ในแถบด้านบน ให้คลิกที่ชื่อ Element
-พิมพ์ชื่อ Element ใหม่

คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อ Element ในมุมมองแบบ Tree View ได้ เพียงคลิกที่ชื่อ Element และระบุชื่อที่กำหนดเองใหม่ของคุณ