เนื้อหา Elements ขั้นสูง

เนื้อหา elements ขั้นสูงคือ เนื้อหา elements ที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนและรายการลักษณะพิเศษครอบคลุมอยู่. elements เหล่านี้ไม่แตกต่างจากเนื้อหา elements พื้นฐานอื่น ๆ แต่อาจมีการทำงานทั้งหมดหรือบางส่วนของ elements อื่น

 

หมายเหตุ : ตัวอย่างที่ดีของเนื้อหา elements คือ ส่วนหลัก และสามารถเพิ่มมคุณสมบัติ elements ทั้งสองนี้ ได้ที่ปุ่ม element

elements ที่ซับซ้อนยังสามารถประกอบด้วยเนื้อหา elements หลายรายการเพื่อสร้าง ฟอร์มกลุ่ม (เช่น กลุ่มปุ่ม)

เนื้อหา elements ขั้นสูงมีฟังก์ชันพิเศษนอกเหนือจากตัวเลือกอื่นๆที่มีให้ อนุญาตให้แทนที่ elements พื้นฐานที่ฝังอยู่ใน elements ขั้นสูงด้วย elements ประเภทเดียวกัน

ตัวอย่าง : คุณสามารถแทนที่ปุ่ม element พื้นฐานที่แสดงในส่วนหลักด้วยปุ่มเค้าโครง