การสร้าง Blog
Blog  เป็นเว็บเพจในรูปแบบของบทความ ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ประกาศกิจกรรม บทความท่องเที่ยว หัวข้อข่าว เล่าเรื่องราวหรือรีวิวต่างๆ

โดย Blog ที่สร้าง จะถูกเขียนขึ้นโดยมีการเรียงลำดับตามเวลา เรื่องที่สร้างใหม่จะอยู่ลำดับล่าสุดและเลื่อนเรื่องที่เก่ากว่าเป็นลำดับถัดไป และยังสามารถให้ผู้เยี่ยมชมเว็บสามารถแสดงความคิดเห็นโต้ตอบได้

วิธีการสร้างหมวดหมู่ Blog

โดยทำการ สร้างหมวดหมู่ เพื่อแยกประเภทของหน้าเว็บไซต์ ให้ง่ายต่อการค้นหา หากมีข้อมูลที่ต้องแสดงจำนวนมาก เช่น ข้อมูลการท่องเที่ยวก็สามารถแยกหมวดหมู่ เป็นจังหวัด ทำให้หาข้อมูลได้ง่ายขึ้น

- ไปที่หัวข้อ "เรื่อง"
- คลิก "หมวดหมู่"

- ทำการกำหนดชื่อหมวดหมู่ที่ "ชื่อ" และ "Slug"
- คลิก "สร้างหมวดหมู่ใหม่"

วิธีการสร้าง Post

การสร้าง Blog จำเป็นต้องสร้างที่ Post เนื่องจากสามารถกำหนดหมวดหมู่ได้ หากหน้าเว็บมีเรื่องราว ที่ต้องการแสดงจำนวนมาก เพื่อง่ายต่อการค้นหา

การ Add Post
- คลิก Add New with Visual Composer ที่หัวข้อ "เรื่อง" หรือ "Post"

เมื่อทำการ Add page เรียบร้อยแล้ว จะปรากฎหน้าต่างสำหรับสร้างเนื้อหาของ Blog โดยให้ทำการตั้งค่าหน้าปกของ Blog ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
- คลิก "Setting" จากนั้นเลือก "Page setting"

- ทำการกำหนดชื่อ Page ที่ "Title"

- ทำการกำหนดหมวดหมู่ที่ "Categorized" หรือสามารถสร้างหมวดหมู่ใหม่ได้ที่หน้านี้ โดยการคลิกที่ "add a new category"

- ทำการกำหนดรูปภาพหน้าปก Blog ที่ "Featured Image"
- สร้าง คำเกริ่นนํา ที่ "Excerpt"

เมื่อดำเนินการสร้างหน้าปกสำหรับ Post เรียบร้อยสามารถสร้างเนื้อหาของเว็บไซต์ ได้ด้วย Elements จาก visual composer สามารถดูรูปแบบของเครื่องมือได้ที่ Link ด้านล่างนี้
- https://demo.ninenic.com โดยเรียกดูเครื่องมือการใช้งานที่หัวข้อ "Elements"
- สามารถดูรายละเอียดการ "เพิ่มเนื้อหา" ได้ที่ https://visualcomposer.ecomsiam.com/add-content/

ตัวอย่างการแสดงผล หน้าปกของ Post จาก Elements

วิธีการสร้าง comment

- เลือก Row ที่ต้องการวาง Comments จากนั้นคลิก + หรือ"Add Elements"
- เลือก Elements "Comments Area"

ตัวอย่าง Comments Area

วิธีการ เปิด และ ปิด approve comment


- ไปที่หน้าจัดการหลัก เลือก "ความเห็น"
- เลือก "อนุมัติ" เพื่อเปิดการมองเห็น comment
- เลือก "ไม่อนุมัติ" เพื่อปิดการมองเห็น comment