คลิปแนะนำการสร้างเว็บไซต์

แนะนำเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ WordPress Visual Composer

วิธีเปลี่ยนเลย์เอาต์ของเพจ การกำหนดส่วน header /footer และแถบด้านข้าง

วิธีเปลี่ยนชื่อเพจ (Title)

วิธีแก้ไขลิงก์ของเพจ (Permalink)

เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ Frontend editor